Bouwplaatsmachinist (voor werkzoekenden)

Wat?

Omschrijving:Je bestuurt een bouwplaatsmachine voor het uitvoeren van graafwerk en het verplaatsen van aanzienlijke hoeveelheden aarde, voor het vervoer van materialen, zoals aarde, grint, rotsen of stenen, voor het nivelleren en dichten van een terrein of het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen boven of onder de grond. Bovendien kan je ook ingeschakeld worden voor de aanleg, het onderhoud en het herstel van wegen. Deze opleiding is opgebouwd uit een aantal modules die u kan volgen in functie van uw voorkennis * basistechnieken bouwplaatsmachinist * basistechnieken hydraulische graafmachine * basistechnieken graaf/laadcombinatie * basistechnieken bulldozer * basistechnieken nivelleermachine * basistechnieken minigraver * basistechnieken wiellader In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 85 dagen in het centrum met inbegrip van een stage in een bedrijf. Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beëindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een tewerkstelling van 65 dagen in de sector binnen een periode van 18 maanden na het einde van de opleiding. ALS WERKNEMER kan je kiezen uit volgende modules: * Basistechnieken bouwplaatsmachinist * Hydraulische graafmachine * Bull * Nivelleermachine * Wiellader * Minigraver * Graaf-laadcombinatie * Dumper * Spoorwegbouw * Machinist diepfunderingsmachines * Rioolleggen met beschoeiing * Diepfunderingswerker/helper * Ploegbaas diepfunderingen * Sloopwerker * Machinist sloopwerker * Ploegbaas sloopwerker * GPS op graafmachines * Voorbereiding bekwaamheidstest minigraver * Voorbereiding bekwaamheidstest hydraulische graafmachine * Voorbereiding bekwaamheidstest bull * Voorbereiding bekwaamheidstest nivelleermachine * Voorbereiding bekwaamheidstest wiellader * Voorbereiding bekwaamheidstest graaf-laadcombinatie * Voorbereiding bekwaamheidstest schranklader * Voorbereiding bekwaamheidstest dumper * Ervaringsbewijs bouwplaatsmachinist (via het FVB) VDAB stuurt na de opleiding een factuur aan het bedrijf volgens de vastgelegde prijslijsten. De bouwsector ondersteunt onder bepaalde voorwaarden de opleiding (voor de vastgelegde data contacteer uw lokale werkgeversorganisatie of uw FVB-regiomanager zie http://bouwopleidingen.vdab.be). * FVB betaalt voor arbeiders uit de bouwsector (paritair comité 124 RSZ 24, 26, 44 en 54) een gedeelte van de opleidingskost en de loonkost aan het bedrijf. * Uitzendarbeiders bouw (RSZ sectoren 224, 226, 244 en 254) en een zelfstandig patroon, kunnen in bepaalde gevallen ook genieten van een sectorale tegemoetkoming. * FVB betaalt aan de bouwvakarbeiders een premie voor zaterdag- en/of avondopleiding. * FVB betaalt een premie voor winteropleidingen (= vooraf geplande opleidinge tijdens de stempelperiode wegens slecht weer: geldig van 1/12 tot 31/03). Je kan het volledige aanbod werknemersopleidingen voor de bouwsector makkelijker raadplegen door op volgende link te klikken: Ga naar Overzicht Bouwopleidingen
Contactpersoon:TEAM WVL CC ROESELARE (GITS)
Doelpubliek:Werkzoekende
Lineair/Modulair:LINEAIR
Leervorm:groepsleren

Je volgt een opleiding in groep met vaste startdata en een gemeenschappelijk leertraject. Je wordt begeleid door een instructeur, coach of lesgever. Je krijgt de beschikking over alle nodige leermiddelen en materialen.

Studiebewijs:certificaat

Een certificaat behaal je wanneer je met goed gevolg een modulaire opleiding beëindigt

Organisator

Cc Roeselare - G. Gezellelaan
G GEZELLELAAN 9
8800 ROESELARE
Telefoon: 051 24 54 30
E-mail: info@vdab.be
Website: www.vdab.be

Waar?

Centrum Bouwplaatsmachinisten En We (Cc Roeselare - G. Gezellelaan)
AJOY VAN DEURENSTRAAT 18
8830 GITS
Telefoon: 051 26 01 50
E-mail: vdab@vdab.be
Website: www.vdab.be

Wanneer?

Deze opleiding is permanent.

Inschrijven?

Prijsinformatie: gratis

Share/Bookmark. Noot voor screenreadergebruikers: deze component zal bovenaan deze pagina verschijnen. Druk enter en dan ctrl+home.